Дуга Bio Edge Form A (80г.) квадрат. ВЧ

GC Orthodontics (Япония)
от 1490

Дуга Bio Edge Form A (80г.) квадрат. НЧ

GC Orthodontics (Япония)
от 1490

Дуга Bio Edge Form A (160г.) прямоуг. ВЧ

GC Orthodontics (Япония)
от 610

Дуга Bio Edge Form A (160г.) прямоуг. НЧ

GC Orthodontics (Япония)
от 610

Дуга Bio Edge Form A (200г.) прямоуг. ВЧ

GC Orthodontics (Япония)
от 610

Дуга Bio Edge Form A (200г.) прямоуг. НЧ

GC Orthodontics (Япония)
от 610

Дуга Bio Edge Form С (80г.) прямоуг. ВЧ

GC Orthodontics (Япония)
от 1490

Дуга Bio Edge Form С (80г.) прямоуг. НЧ

GC Orthodontics (Япония)
от 1490

Дуга Bio Edge Form С (160г.) прямоуг. ВЧ

GC Orthodontics (Япония)
от 610

Дуга Bio Edge Form С (160г.) прямоуг. НЧ

GC Orthodontics (Япония)
от 610

Дуга Bio Edge Form С (200г.) прямоуг. ВЧ

GC Orthodontics (Япония)
от 610

Дуга Bio Edge Form С (200г.) прямоуг. НЧ

GC Orthodontics (Япония)
от 610

Дуга Bio Active ВЧ

GC Orthodontics (Япония)
от 1065

Дуга Bio Active НЧ

GC Orthodontics (Япония)
от 1065

Дуга Aesthetic Bio Active ВЧ

GC Orthodontics (Япония)
от 1780

Дуга Aesthetic Bio Active НЧ

GC Orthodontics (Япония)
от 1780

Дуги Initialloy (Сенталлой)ВЧ форма A

GC Orthodontics (Япония)
от 315

Дуги Initialloy (Сенталлой)НЧ форма A

GC Orthodontics (Япония)
от 315

Дуги Initialloy (Сенталлой) ВЧ форма С

GC Orthodontics (Япония)
от 315

Дуги Initialloy (Сенталлой) НЧ форма С

GC Orthodontics (Япония)
от 315

Дуга ʺСенталлой биофорсʺ Вч

GC Orthodontics (Япония)
от 860

Дуга ʺСенталлой биофорсʺ Нч

GC Orthodontics (Япония)
от 860